FOTO'S VOORWAARDEN CONTACT 

Cursus EHBO (inclusief AED en PBLS)Deze cursus heeft een duur van 6 dagdelen die verzorgt kan worden in:
- 3 dagen van 8 uur
- 6 dagdelen van 4 uur
- 12 dagen van 2 uur

Na de bovengenoemde uren volg er een examen van circa 45 minuten. Bij een voldoende ontvangt u een diploma van het Oranje kruis. Het examen wordt afgenomen door een extern examenteam van het Oranje kruis.

Voor het certificaat EHBO van De Eerstehulp-express is er GEEN examen.

Om het diploma of certificaat geldig te houden moet elk jaar de les-stof herhaald worden. De herhalingen hebben een duur van twee dagdelen per jaar.

Omdat Het Oranje kruis bij ons alle cursisten in rekening brengt die wij aangeven voor het examen, zijn wij dus ook verplicht alle cursisten bij u in rekening te brengen die bij ons worden aangemeld voor het examen.

De basis-indeling van de opleidingcursus is als volgt:
- dag 1, levenreddende handelingen (o.a. met de reanimatie, AED-gebruik en PBLS)
- dag 2, plaatselijke letsels (zoals botbreuken, kneuzingen, wonden, enz.)
- dag 3, verbandleer, examen-training en herhalingen van dag 1 en 2

Bij de start van deze cursus ontvangt de cursist:
- Les-boek van de Nationale EHBO bond voor EHBO

Na deze cursus ontvangt de cursist:
Een diploma Eerstehulp (voorheen het eenheidsdiploma EHBO) van het Oranje kruis of het certificaat EHBO van De Eerstehulp-express.

Wilt u het certificaat EHBO van De Eerstehulp-express dient u dat duidelijk in de aanvraag te vermelden.